butonu bilmem de ben de bazı şeyler değişti güzel okunmaya deger bir yazı olmuş
Tuğrul Üçgöz
11

Çok teşekkürler Tuğrul Üçgöz. Bir araştırmam sırasında bu konuya yönelik bir formül olduğunu görünce çok ilgimi çekmişti. Bilemiyorum, belki kullanıcı deneyimi tasarımı alanında çalışan birçok kişi bundan haberdardır ama ben ilk kez duyduğum için formülden ziyade bu yaklaşımın kullanıcının deneyimine fayda sağlayan pratiklerine odaklanmayı seçtim. Belki zaman içerisinde biraz daha detaylandırabilirim.

İlginiz için tekrar teşekkür ederim.

Like what you read? Give Berk Bayri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.