Swift ile Generics Kullanımı


GENERICS NEDİR?

Generics tanım olarak esnek, yeniden kullanılabilen kod yazmanızı sağlayan yapılardır. Aslında swift ile farkında olmadan bile bir çok kez kullanmışızdır.

Generics olmadan kodumuz şu şekilde gözükecekti.

struct DoublePair {
var firstPair: Double
var secondPair: Double
}
struct IntPair { 
var firstPair: Int
var secondPair: Int
}
struct FloatPair { 
var firstPair: Float
var secondPair: Float
}

Hatta daha sonra StringPair eklemek istersek bu yapı daha da uzayacaktı.

struct StringPair {
var firstPair: String
var secondPair: String
}

İşte Generics’te tam olarak burada devreye giriyor:

struct Pair<T1, T2> {
var firstPair: T1
var secondPair: T2
}

Bu tekrarlara artık gerek kalmadı çünkü firstPair ve secondPair herhangi bir type olabilir. Peki nasıl kullanacağız?

let floatPair = Pair<Float, Float>(firstPair: 0.5, secondPair: 0.2)
let doublePair = Pair<Double, Double>(firstPair: 0.3, secondPair: 0.4)
let stringAndFloatPair = Pair<String, Float>(firstPair: "First String", secondPair: 0.5)

Ve complier çok akıllı olduğu için placeholder(<.., ..>) kullanmadan da tanımlayabiliriz.

let stringAndStringPair = Pair(firstPair: "First String", secondPair: "Second String")