Puisi pagi hari Op. 1 no 8 & 9

Daun-daun berubah warna
Burung-burung berkicauan
Langit-langit berputihan
Lama-lama berbiruan

Kalau-kalau hidup ini
Saja-saja sebuah dongeng
tanpa-tanpa banyak prasangka
Baik-baik bersenda gurau

— — —

Aku duduk disini
sekarang, ya, di sebuah kursi
berwarna abu-abu

Kuambil pena biruku
Kutuangkan semua
Kedalam buku putihku

Semua rasa dan asa
Tentang kisah dan kasih
Yang taktahu akhirnya

Hidup ini masih panjang
Kenapa harus dilarang
Bukannya ini belum petang?

Like what you read? Give Astar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.