Bernardo de Araujo
Bernardo de Araujo

Bernardo de Araujo

Software Developer, Brazilian Jiu Jitsu, Parkour, Gamer.