Defibrilatör

Hemen hemen hastanenin her bölümünde bulunan ve çoğunlukla acilde kullanılan bu cihaz kalbi fibrilasyondan çıkarma işlemini gerçekleştirir. Fibrilasyona girmiş bir kalpte ise normal ritim gözlenmez. Elektriksel iletim fizyolojik bir bozukluk ya da elektriksel iletimi bozan herhangi bir sebeple kalpte SA düğüm haricinde bir yerden başlar. İletimin sırası bozulduğu için kalp verimli pompalama sağlayan şekilde kasılacağı yerde bölgesel küçük kasılmalara maruz kalır. Atrial fibrilasyon verimi düşürür ama öldürücü değildir. Ventriküler fibrilasyon ise birkaç dakika içersinde öldürücü olabilir, acil bir şekilde müdahale gerektirir. Bu şekilde kalpte düzensiz atımlar meydana geldiğinde kalbi normal ritmine döndürmek için defibrilatör cihazı kullanılır. Cihazın kullanılabilmesi için kalpte mutlaka elektriksel bir faaliyet olması gerekir. Ex olmuş bir hastaya defibrilatör uygulanmaz. Defibrilatör kalbe Joule seviyesinde bir enerji verir. Cihazı doğru bir şekilde uygulayabilmek için problarından bininin sternum ve diğerinin apexte olması gerekir. Bu iki prob aynı zamanda EKG görevi görerek kalbin anlık elektriksel aktivitelerini gösterir.
Defibrilatör Çeşitleri;
Monofazik- Tek fazlı olarak çalışır. Problardan biri enerji verirken diğeri nötrdür. 360 J’e kadar çıkartılabilir.
• Bifazik- Çift fazlı olarak çalışır. Probların ikisi de enerji verirken hasta nötr durumdadır. 280 J’e kadar çıkartılabilir.
• AED- Auto External Defibrilator. Normal defibrilatörlerden tek farkı problarının vücuda yapışabilme özelliğidir.
• Kaşık Defibrilatör- Bu cihaz sadece açık kalp ameliyatlarında kullanılır.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.