Berry Groenendijk

Lid van coöperatie DOON.nu — 21e eeuwse vaardigheden, onderwijs, hackathons, makathons en een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven.