Het einde van Cassini-Huygens

Morgen, vrijdag 15 september, stort een van de meest succesvolle ruimtesondes ooit op Saturnus, na een reis van bijna 20 jaar. De webcast is van 13 tot 14 uur onze tijd.

Available on NASA TV and online. In addition, an uninterrupted, clean feed of cameras from JPL Mission Control, with mission audio only, will be available during the commentary on the NASA TV Media Channel and on Ustream — http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2017/0911-cassini-eom-timeline.html

Cassini-Huygens is een NASA/ESA/ASI missie naar Saturnus & zijn vele manen. De bijdrage van ESA/ASI (Italiaanse ruimtevaartorganisatie) bestond onder andere uit een lander voor de maan Titan. Daar kwamen dit soort betoverende beelden uit:

Uw euro’s, geland op de maan Titan. Ze staan er nog.

Dit was de eerste landing op een maan anders dan die van ons.

Cassini was een van de ‘flagship’ missies, samen met de beroemde Voyagers, Galileo en Viking. Een missie naar Saturnus is vreselijk veel moeilijker dan naar Mars: de afstand is veel groter en er is niet genoeg zonlicht om op zonnecellen te kunnen leven. Daarom had de missie maar liefst 32 kilo plutonium-238 aan boord. Deze isotoop vervalt in relatief hoog tempo en maakt daarbij flink veel warmte, decennia lang:

Plutonium-238

Plutonium bestaat van zichzelf niet op aarde. Ieder atoom plutonium is handgemaakt. De kosten van dit soort nucleaire batterijen zijn bijna niet in geld uit te drukken. Op dit moment kunnen alleen Amerika en mogelijk Rusland dit soort apparaten maken. Europa kan het niet.

De raketbrandstof van Cassini is bijna op. We vermoeden dat er misschien leven zou kunnen bestaan op diverse manen van Saturnus, en dat wil men niet verstoren. En daarom heeft men er voor gekozen Cassini direct op de planeet te laten storten voordat er niet meer gestuurd kan worden.

Ruimtewetenschappers zijn om een veelheid van redenen onvoorstelbaar droevig dat Cassini over is. Cassini-Huygens heeft heel veel ontdekt, en was druk bezig nog meer ontdekkingen te doen:

Enceladus

En dat is nu afgelopen. Er is ook niets nieuws geplanned — de komende 20 jaar (minstens) arriveert er niks op Saturnus. Tenzij China zin krijgt misschien.

Cassini-Huygens was ook een echte internationale samenwerking, het soort samenwerking wat nu niet zo snel meer zou gebeuren tussen Amerika en andere landen. ESA heeft te veel schade opgelopen van budgetproblemen bij NASA en werkt alleen nog mee aan missies waar het aandeel van NASA kleiner dan 30% is. NASA moet ieder jaar om geld bedelen in de US terwijl ESA stabiele budgetten van 10 jaar heeft.

Diverse manen bezocht door Cassini

Van begin tot eind heeft de missie 35 jaar geduurd, en morgen komt dat allemaal ten einde. Toen Huygens in 2005 landde op Titan was ESA nog zo gesloten dat er geen journalist aanwezig was, laat staan een live uitzending. Nu eigenlijk niet meer denkbaar.

Ondanks hoeveel er bereikt is overheerst teleurstelling. NASA heeft goed z’n best gedaan, dus verwacht morgen van 13 tot 14 uur een mooie uitzending, waar we ‘live’ de laatste metingen binnen zien komen, gevolgd door het wegvallen van de radioverbinding.

Volledige timeline is hier (UTC is twee uur eerder dan in Nederland). Ook NASA heeft een pagina. ESA heeft een foto.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.