Sarah Wilson, one of the esteemed gardeners of the International Besiktas Flower and Garden Festival, had a lot to tell me about gardening and the changes in the field of garden design. We met her at Dünya Barış Parkı (World Peace Park) in Beşiktaş — where you can see her lovely garden display between the 6th and the 15th of May.

We had a bit of a chat and a laugh and — for me at least — a truly enlightening and teaching conversation.

By: Mehmed Erkekli.

You can check out Sarah Wilson’s lovely display at the Beşiktaş International Flower…


#Paylaşmak — Bölüşmek, çoğaltarak büyütmek, yaymak, ortak tecrübe yaratmak.

Paylaşmak güzeldir. #paylaşmak kavramını, Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali olarak ön planda tutarak; şehir hayatındaki ve özellikle Beşiktaş için olan önemini, alışılmışın dışında bir şekilde kutluyoruz!

Aşağıda paylaşılan etkinlikler yalnızca #paylaşmak konsepti altında yapılacak olanlar projeler ve etkinliklerdir… daha çok gözlere hitap edecek projeler içeren #Seyir konsepti var… Her gün gördüğümüz ve bir parçası olduğumuz alanları farklı bir bakış açısından bakmamızı sağlayacak #Özgür Alan var, yeni köprüler kurmayı hedefleyen projeleriyle #Barışmak var, #İnsan var… Var da var!

Festivalin açılışı, ev sahibi Beşiktaş Belediyesi önderliğinde, Barış Korteji ile olacak;

İlçe okullarından…


İstanbul’da bahar bir başkadır, tabii keyfini çıkarmasını bilene!

Çetin kışı tam unutmuşken; şirin yaz boyunca neler yapılacağını henüz tartışıyorken

Çiçekler daha yeni yeni boy göstermeye çalışırken ve güneşin yüzü daima gülecek gibi duruyorken

İstanbul’da bahar bir başkadır, tabii baharı Beşiktaş’ta geçirene!

— — — — — — —

Siz de unutulmaz bir bahar arayışındaysanız, Beşiktaş Uluslararası Bahçe & Çiçek Festivalini listenizin başına koymalısınız!

http://www.besiktasbahcevecicekfest.com/


Beşiktaş’ta Barışmak

Seyir geleneğinin değiştiği günümüzde, etkinlikler için alternatif mekân arayışı artmakta, etkinlik içerikleri ve çeşitliği önem kazanmaktadır. Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali, 6–15 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm Beşiktaş ilçesinde; parkları, meydanları ve sokakları içine alarak var olan soruna yeni yanıtlar arıyor. Festival, toplumdaki bu dönüşüme cevap aramanın yanı sıra kamusal alanı da halkla etkileşime açıp, özgürleştirmeyi hedefliyor.

Parkların insanları bir araya getirmekte önemli bir etken olduğu bilinciyle, “Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali” Beşiktaş’taki parklara yeni bakış açıları katıyor. İnsanı doğa ve toprakla etkileşim halinde olma kültürünü; uluslararası festival bahçeleri, katılımcı mimari enstalasyonları, bilim, ekoloji temalı eğitimler, atölye çalışmaları, eğitsel aktiviteleriyle yansıtıyor. Tüm ziyaretçilerine hoş geldiniz ve ne iyi ettiniz de geldiniz diyor…

Hoş geldiniz…

Beşiktaş Çiçek Festivali

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store