“Лайфхак українською” — це передача, що дозволяє легко та безболісно познайомитися з особливостями української мови. Ведучий Дмитро Хоркін озвучує варті уваги правила та винятки, а двоє акторів ілюструють їх несподіваними скетчами. Фразеологізми, наголоси, переклади з суржика — усе це щотижня у “Лайфхаку українською” (https://www.youtube.com/watch?v=T2IeHCzm8Sc).
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.