Лайфхак

Значення слова. Лайфхак — маленька хитрість чи корисна порада, яка спрощує процес чи економить час для досягнення мети.

Схожі слова: ноу-хау, лайф-коучинг, лайфхакер (Словотвір).

“Лайфхаки з української мови”: вчимо українську інтерактивно

Новий онлайн-курс має на меті підготувати абітурієнтів до складання ЗНО, проте ним користуються і ті, хто просто хоче підтягнути свої знання (Громадське радіо).
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.