R&D ระบบ Auto Trade ตอนที่ 9 ลองปัดฝุ่น เอา Auto Trade แบบโง่มาจูนใหม่

จากตอนที่แล้ว ที่ได้พูดถึงว่า Robot Trade มีความท้าทายที่
ความฉลาด ซึ่งผมยังพัฒนาไปไม่ถึง ขั้นAI(แต่มีแผนทำอยู่)
จึงต้องใช้ คนช่วยคิด อ่านตลาดและวางแผน ซึ่งทำให้ ลดความเสี่ยงได้มาก
แต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อย ของคน ที่ต้องค่อยเข้าใจตลาด ALL TIME

ซึ่งเรายังมีความฝันว่า อยากได้ Robot Trade ที่ทำงานแทนคนได้ 100%
ในเมือเรายังทำให้มันฉลาดไม่ได้ ก็ใช้มันแบบโง่ๆๆ เนียละ แต่ จูน
Risk reward กันให้ดีๆ จริงๆผมได้ พัฒนา Robot Tradeมา จะ3ปีแล้ว 
ได้พัฒนา model เรียกได้ว่าน่าจะเกือบ100ตัว แล้วละเพื่อนเรียนรู้ ตามหลักการหลายรูปแบบ
จึงลองเอาตัวเก่า ตัว 1มา จูนและทดสอบดูว่าได้ผลอย่างไร

run test 1/1/2015 — ตอนนี้ 8/2017 กำไรเพิ่มขึ้นมา 4เท่า หรือ 400% ใน 2ปี 8เดือน ดูไปดูมามันเล่นเปิดสู้เสี่ยง กันสนุก

แต่ขอดีของมันจริงๆๆ คือมันมี money management ที่ดีมากๆ lot จะถูก คำนวน ได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้วิธีเล่นแบบนี้ คือใช้ทุนต่ำๆๆ แล้วrun ทิ้ง ให้มันโตเองครับ
มีกำไร 100% ก็ควรถอน ทุนออกวนไปเรื่อยๆ น่าจะเป็นอีก 1 ระบบ ที่น่าสนใจ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.