Een gesprek met Han de Jonge

Interim directeur OBS Finlandia

Om Han de Jonge een beetje te leren kennen als onderwijsmens kan je de lijn op zijn Twitter account volgen. Wat een plezier heeft hij met de kinderen op zijn school! En ook geweldig: onlangs is hij een oude afspraak nagekomen met groep 7 ooit van de basisschool ‘t Landje. Twintig jaar geleden spraken zij af elkaar op te zoeken, en jawel hoor, daar zit de ‘oude meester’ samen met de nu volwassen kinderen aan de borrel.

‘Het gaat natuurlijk in het basisonderwijs allemaal om relatie’, vertelt Han. ‘Het menselijk contact tussen een onderwijzer en de kinderen is zo wezenlijk.’ Ik vertel Han over de opmerking die Ron Bormans mij vertelde dat docenten verborgen helden zijn in het onderwijs. Han beaamt voluit dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij die vroegere groep 7 en dat ook nu doet op de OBS Finlandia waar hij interim directeur is. Om dat overigens te checken moet je op diezelfde Twitterlijn even naar 13 en 17 november scrollen: wat een feest!

Na het gesprek met Han moet ik ook even denken aan alweer een oud filmpje dat op Facebook heel veel aandacht trok. Over meester Chris Ulmer. In dit filmpje zien we dat hij zijn lessen elke dag begint met positieve complimenten uit te delen aan zijn leerlingen. Het gevolg is dat die positieve vibe niet alleen leerlingen zelf motiveert, maar ook de hele klas. In een samenleving — ik denk even aan de wijk waar de OBS Finlandia staat — is de positieve vibe van Han van levensbelang. Niet alleen wat je leert, maar ook in welke omgeving je dat leert, maakt dat je je talenten echt leert ontdekken.

Er zijn nogal wat studies die laten zien dat de invloed van docenten van grote betekenis zijn voor leerlingen — positieve empowerment zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen groeit en dat onmogelijkheden juist mogelijkheden worden. Een zeer inspirerende TED talk is die van Peter Benson van Search Institute die ingaat op al die onderzoeken hoe jonge kinderen op weg geholpen worden in hun leven.

Han is voor mij het levende voorbeeld van iemand die de leerkracht centraal durft te zetten in het onderwijs. Juist de leerkracht die purpose gedreven, vanuit een eigen diepe betekenis, kan richting geven in het leven van leerlingen. Hijzelf is daarom, op zijn 32e na wat omzwervingen, in het onderwijs ‘thuisgekomen’ zoals hij zelf zegt. Het is duidelijk iemand die met grote betrokkenheid aan het werk is.

‘Begin elke dag alsof het opzettelijk is.’ — vastgemaakte tweet van Han de Jonge

Wat heb jij nodig als directeur in dat onderwijs voor de komende jaren, vraag ik hem? ‘Eerlijk gezegd, vakbekwame leerkrachten die de 21e eeuw aankunnen. Dat zijn in mijn ogen nieuwe docenten die weerbaar genoeg zijn om de eerste twee jaar door modder te waden, maar diep van binnen weten waarom ze het doen. Mensen die van de opleidingen afkomen omdat ze onderwijs als voertuig zien om kinderen verder te helpen in deze ingewikkelde maatschappij. Dat zijn in de eerste jaren tropenjaren.’

Ga jij hen daar dan bij helpen, vraag ik, want dat is wel het punt waarom jonge leerkrachten afhaken? En ach, eigenlijk hoef ik die vraag natuurlijk niet te stellen. Scrol even naar 7 november op de Twitterlijn van Han. Mooi onderwijs mens, dus.

Ron van Es — Work and Purpose