Seveceksen, yalnız kaldığında aklına geleni değil, hiç aklından çıkmayanı seveceksin.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Betül Zmbll’s story.