ວິທີຕິດ ຕັ້ງwordpress ໃນ Localhost (Xampp) ແບບງ່າຍໆ

1. ດາວໂຫລດ Wordpress ມາທີ່ wordpress.org

2. ໂອນທຸກຢ່າງເຂົ້າໄປທີ່ path: Xampp/htdoc/yourfolder

  • Yourfolder ຄື folder ທີ່ເຮົາຈະຕິດຕັ້ງ wordpress
  • ແຕກ zip ໄຟລ໌ ກໍຈະໄດ້ wordpress ທີ່ເຮົາດາວໂຫລດມາ

3. Start Apache & MYSQL

  • ເຮົາຈະປິດ Apache & MYSQL ກໍຕໍ່ເມື່ອໃຊ້ງານແລ້ວໆ

4. ສ້າງ Database

  • ໃສ່ຊື່ Database
  • Collation ໃຫ້ເລືອກເປັນ utf8-genaral-ci

5. ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍໄຟລ໌ wp-config.php

  • ທີ່ໂປຣແກມ filezilla ໃຫ້ເຮົາຊອກໄຟລ໌ຊື່ວ່າ wp-config-sample.php ແລ້ວຄິກຂວາເລືອກ View/Edit ເພື່ອເປີດໄຟລ໌ຈາກ server ຂຶ້ນມາແກ້ໄຂ
  • ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂແມ່ນມາກສີເຫລືອງໄວ້ຕາມຮູບ

6. ເອີ້ນຫນ້າ install wordpress ຂຶ້ນມາ

  • Url-http//localhost/yourfolder/wp-admin
  • ເຂົ້າມາສູ່ຫນ້າinstall wordpress ໃສ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບແລ້ວກົດ submit

7. ໃສ່ usernamee ແລະ password ຂອງທ່ານພຽງເທົ່ານີ້ກໍສຳເລັດແລ້ວ

8. ເມື່ອເຂົ້າມາທີ່ຫນ້າ Dashboard ສະແດງວ່າທີ່ຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວ

  • ສຳລັບຄົນທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ອາດເບິ່ງຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ເຂົາໃຈ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມບົດຄວາມນີ້ອາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍສຳລັບ ຄົນທີ່ກຳລັງສົນໃຈດ້ານນີ້ ແລະ ອາດຍັງບໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນເທື່ອເພື່ອນຳມາສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າໃນການຮຽນ ທ່ານສາມາດຕຳໜິຕິຊົມ ໄດ້ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ຂໍຂອບໃຈ

Bey vongphachan