Shubh Ratri Suvichar Marathi

Shubh Ratri Suvichar Marathi

Shubh Ratri Suvichar Marathi

वास्तवातली दुनिया स्वप्नातल्या दुनियेपेक्ष्या खरी आहे… पण मला मात्र माझी स्वप्नातली दुनियाच बरी आहे.., शुभ रात्री. — Shubh Ratri Suvichar Marathi
जुन्या आठवणी रात्री हरवून जातात हृदयतलया वेदना वाहून जातात क्ढितरी मनाचे दरवाजे उघडे ठेऊन ऐईक शब्दही मुके होऊन ख्हुप्खहि सांगून जातात.!शुभ रात्री … — Shubh Ratri Suvichar Marathi
चांदरची सावळी डोक्यावर आली, चिकुमाल्या पावलानी चांदणी आंगात आली, आणि हळूच काआणात सांगून गेली, जोपा आता राटरा जाळी! शुभ रात्री … — Shubh Ratri Suvichar Marathi