Consultancy Leighsanne Medium

Mijn naam is Leighsanne Wolfs.
 
 Al vanaf toen ik klein was ben ik in contact gekomen met de spirituele wereld. Mijn passie is om zo goed mogelijk mensen te helpen via Coaching en mijn Lenormand kaarten en waar nodig is de vorige levens leggingen te doen.
 
 ‘’ most people do not understand that their true power lies in releasing resistance, whitch is the only obstacle to their power.’’
 
 ‘’ De meeste mensen begrijpen niet dat hun ware kracht ligt in het loslaten van weerstand, dat is het enige obstakel van kracht’’
 Leighsanne Wolfs Leighsanne box 7 NL- 0909 1110006 BE — 0907–56101 www.topmedium.nl www.paragnosten.tv

Bewaren
 
 Bewaren

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.