วิธีการเล่นเปตอง(เบื่องต้น)

1. ลูกบูล เป็นลูกทรงกลมด้านในกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 70.5–80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักระหว่าง 650 800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้ำหนักและเลขรหัสปรากฏอยู่บนลูกบูลอย่างชัดเจน และควรเป็นลูกบูลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ และสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 2. ลูกเป้า เป็นลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25–35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม 
 3. สนามเล่น สนามต้องพื้นเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร พื้นไม้ พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ไม่เหมาะสมสำหรับกีฬาประเภทนี้ 
 4. เทปสายวัด
 5. ลูกเป้า เป็นลูกทรงกลม แต่ทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 25–35 มิลลิเมตร และอาจทาสีได้ แต่ต้องเป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขอบเขตของสนาม

ประเภทการเล่น
แบ่งประเภทการเล่นเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทเดี่ยว ใช้ลูกบูล 3 ลูก
2. ประเภทคู่ คู่ผสม ใช้ลูกบูลคนละ 3 ลูก
3. ประเภททีม ใช้ลูกบูลคนละ 2 ลูก

วิธีการเล่นเปตอง
แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้ลูกบูลมีลวดลายต่างกัน
 1.ตำแหน่งของผู้โยนทั้ง2ฝ่าย จะใช้ตำแหน่งโยนเดียวกัน โดยทำการวาดวงกลมรอบตัวผู้เล่น เพื่อกำหนดจุดในการโยนครับ

2.การโยนลูกเป้า คือโยนๆไปเถอะ แต่ห้ามโยนต่ำกว่า 1 ใน 3 ของสนามนับจากด้านคนโยน ไม่งั้นไม่สนุก

3.ฝ่ายที่ได้โยนลูกเป้า จะเป็นฝ่ายได้โยนลูกเหล็กก่อน 1 ลูก เป้าหมายคือ ให้ลูกเหล็กของฝ่ายเราอยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด หลังจากโยนไป 1 ลูกแล้ว ก็สลับให้ฝ่ายตรงข้ามโยน

4.ข้อนี้สำคัญ หลังจากที่คู่แข่งโยนลูกเหล็ก ถ้าฝ่ายคู่แข่งโยนได้ใกล้ลูกเป้ามากกว่าฝ่ายคุณ ก็จะต้องสลับฝ่ายโยน คุณจะต้องโยนลูกเหล็กให้ใกล้กว่าฝ่ายคู่แข่ง แต่ถ้าคุณโยนแล้ว ยังไม่ใกล้ลูกเป้า คุณก็ต้องโยนต่อไปจะกว่าจะใกล้กว่าของคู่แข่ง แต่ถ้าคู่แข่งโยนไปแล้วแต่ของคุณก็ยังใกล้ลูกเป้ากว่า ฝ่ายคู่แข่งก็ต้องโยนลูกเหล็กไปจนกว่าจะใกล้ลูกเป้ามากกว่าของคุณครับ

5.การนับคะแนน สมมุติว่า เล่นเกม 15 แต้ม แต่คุณและคู่แข่งมีลูกเหล็กคนละ 3 ลูก ก็หมายความว่า คุณต้องโยนแข่งกันไปจนหมดลูกเหล็กในมือโดยห้ามเดินไปหยิบลูกเหล็กที่โยนไปแล้วกลับมาโยนใหม่ หากทั้ง2ฝ่ายโยนจนครบแล้ว ก็ให้นับแต้ม โดยนับจากลูกเหล็กที่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด

6.จากนั้นก็เล่นรอบต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ 15 แต้มก่อน โดยในการขึ้นรอบใหม่แต่ละครั้ง สิทธิ์ในการโยนลูกเป้าจะตกเป็นของผู้ชนะในรอบก่อนๆ

วิธีการจับลูกเปตอง
1. หงายมือวางลูกบูลลงไปในอุ้มมือในท่าที่สบาย (รูปที่1)
2. หรือคว่ำมือจับลูก (รูปที่2)
3. ทั้งนี้จะจับแบบใดก้ได้แต่ความถนัดของแต่ละบุคคล

4.ก่อนโยนลูกให้คว่ำมือลง เหตุที่ต้องคว่ำมือเพราะจะสามารถบังคับลูกให้ไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ ไม่ว่าลูกที่ปล่อยไปนั้นเป็นลูกเข้าหรือลูก

5. ก่อนโยนให้หักข้อมือลง และม้วนเข้าหาข้อมือ ในจังหวะสุดท้าย ที่จะปล่อยลูกให้ใช้อุ้งมือส่งลูกออกไป โดยใช้ปลายนิ้วบังคับลูก

blogเป็นblogที่ผมรีบทำเนื้อหาจึงอาจจะมากหรือน้อยจนเกินไปบ้างนะครับ