باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده گفت:با توجه به اعلام انباشتگی دام در بسیاری از استان ها، در دو ماه اخیر تنها به سبب ایراداتی در چرخه توزیع با گرانی کاذب گوشت در بازار روبرو شدیم. منصور پوریان با اشاره به گرانی کاذب گوشت در ماه های اخیر اظهار داشت: با …

Originally published on Wordpress