خبرگزاری فارس: «ماتئو رنتزی» نخست‌وزیر ایتالیا روز چهارشنبه رسما از قدرت کناره‌گیری کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مردم ایتالیا در جریان همه‌پرسی‌ای که این هفته برگزار شد، با اصلاح قانون اساسی مخالفت کردند. طرح اصلاح قانون اساسی که اولین بار در سال ۲۰۱۴ از سوی رنتزی به پارلمان رفت، برای تائید …

Originally published on Wordpress