کسانی که واقعا از خنده مردن خنده مردن : عبارت “از خنده مُرد” معمولا زمانی بکار می رود که یک شخص با شنیدن موضوعی خنده دار یا دیدن صحنه ای طنزآلود کنترل خود را از دست بدهد و بی وقفه بخندد؛ اما این عبارت همواره به معنای مجازی به کار نمی رود و در طول …

نوشته کسانی که واقعا از خنده مردن اولین بار در مجله فانی کول پدیدار شد.

Originally published on Wordpress