محمد رستگاری با اشاره به اینکه اخیرا، خبری در شبکه های مجازی به نقل از «بی بی سی» در پی هدف جنجال آفرینی منتشر شد، افزود: شخصی به عنوان استاد آلودگی های زیست محیطی دانشگاه سوربن درجه کیفیت هوا ۱۵۰ را به معنی هشدار دانسته و درجه ۱۶۰ را در حکم تعطیلی مدارس خوانده و …

(خواندن بیشتر…)

نوشته یک شایعه درباره آلودگی هوای تهران اولین بار در مجله فانی کول پدیدار شد.

Originally published on Wordpress