WWDC 2018

Merhabalar,

Apple’ın 4 Haziran’da gerçekleştirdiği WWDC 2018 etkinliğinde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledim.

Keynote videosunu izlemek için:

Etkinlikle paylaşılan istatistikler:

  • 20m uygulama geliştirici.
  • Haftalık 500 milyon App Store ziyaretçisi.
  • Yazılımcılara ödenen 100 milyar dolar.
  • iOS 11 kullanım oranı: %81

iOS 12 — Faster and More Responsive — More power to you.


Xcode debugging is very useful feature while coding. In the number of the Xcode debugging features, there is a useful one I have recently discovered.

As we know, we can easily print all variables in the debugging sesion variable list.

For example:

po anArray
po aString
po evenViewObjects

As I…

Bilal Arslan

iOS Developer @Turkcell

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store