Alarmsız Yaşamak / Hayatı Yaşamak
Celil Bozkurt
1109

Benim için evden çalışmak uygun değil ama gayet güzel bir yazı olmuş. Ellerinize sağlık :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bilal Aydoğan’s story.