Instagram’da beğendiğiniz gönderiler artık kaybolmayacak.

Instagram, 10.2 sürümü ile beraber kullanıcılara gönderileri kaydedebilecekleri yer imi sunmaya başladı.

Gönderilerin altında yer alan Yer imi tuşuna bir kez hafifçe basıldığı zaman gönderileri profilinizde yer alan yer imleri bölümüne kaydedebileceksiniz.

Kaydettiğiniz Yer imleri sadece size görünür olacak ve başkası tarafından görüntülenemeyecek.

Hatırlamak istediğiniz bir videoyu, beğendiğiniz bir fotoğrafı bu sayede çok daha kolay bulabileceksiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.