Snapchat ve Shazam işbirliği yaptı.

Anlık Foto/Video paylaşma uygulaması Snapchat, Kullaıcılarına Shazam desteği sunmaya başladı.

İki uygulamanın bu yönde karar alıp birleşmesinde ki öncelikli neden Müzik tutkunları ile müzik eserlerinin sahiplerini buluşturmak olarak açıklandı. Shazam CEO’su Rich Riley yaptığı açıklamada “ Bi bakımıma Shazamı Snapchat’e entegre ederek, kullanıcıların müzikleri kolayca keşfediebilmesi ve paylaşabilmesini sağladık” dedi.

Yakınlarınızda çalan bir şarkıyı bulmak için tek yapmanız gereken şey; Uygulamanın kamera bölümüne gelip ekrana parmağınızı basılı tutmak olacak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.