Emojileri kullanarak Twitter’da Google araması yapabileceksiniz.

Google, yeni duyurduğu özellik ile twitter kullanıcılarına google arama desteği sunmaya başladı.

Google’ın duyurduğu yeni özellik, emojiler vasıtası ile Twitter üzerinde Google araması yapmanızı sağlayacak. Peki bu iş nasıl olacak?

🍔 @Google şeklinde bir twit oluşturduktan sonra Google kısa bir süre sonra size yakınlarınızda bulunan Hamburger restoranları ile ilgili arama sonucu gönderecek. Yemek ile ilgili(Tabii ki easter egglerde dahil) 200'den fazla emojiyi kullanan arama desteği 6 Aralık günü kullanıcıların kullanımına sunuldu. Google, çıkardığı bu özellik ile ‘’Yakınımda ki Yerler’’ uygulamasını daha fazla kişiye tanıtmayı planlıyor.

Like what you read? Give Bilgehan Bilge a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.