Cpanel mail hesap kurulumu hakkında öğrenmek istediğiniz tüm konuları bu yazımda sizler ile paylaşacağım. İşleyeceğimiz konular.

E-Posta > E-Posta Hesapları > E-Posta Hesabı Ekle

Öncelikle cpanel üzerine girdikten sonra e-posta bölümünü buluyoruz.

E-posta bölümünü bulduktan sonra e-posta hesaplarına giriş yapıyoruz.

  1. Eğer sunucumuzda birden fazla alt etki alanımız veya kurulu sitemiz mevcut ise etki alanımızıseçebiliyoruz.
  2. Şifremizi belirliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu şifremizi aynı girmemizdir.
  3. Son olarak kotamızı belirleyip hesap oluştur diyebiliriz.

Kaynak: https://bilgiagi.org/cpanel-mail-hesap-kurulumu/

İnternet doğru kullanıldığında en etkili bilgi kaynaklarından biri haline gelir. Günümüzde hemen hemen her bölge ve coğrafyada İnternet kullanılmaktadır. İnternet önemli kılan da evrensel bir teknoloji olması ve birbirinden bağımsız olması. İnternet kullanabilmemiz için sunucuya ihtiyaç duyarız ve sunuculara protokollerle bağlanırız. günümüzde en çok kullanılan protokol HTTP (Hiper metin transfer protokol) dir. İnternet teknolojisi tamamen bağlılık üzerine kurulmuştur dünyada tüm bilgisayarların yok olması bile sadece iki bilgisayarla İnternet ağının bize kullanılabileceğini gösterebilir.
İnternet bağlantı kurmanın en iyi yoluysa bilgi paylaşımının da en etkili yolu dijital ağdır. Dijital ağ bizlere bağımlı olmayı öğrettiği gibi paylaşmayı da öğretmiştir.

Kaynak: https://bilgiagi.org/hello-world/

Bilgi Ağı

Her şey bir soruyla başlar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store