Göz yaşlarıma sığdıramadığım yanlızlığın var bende,
Ağlarken saklayamam, üzülürüm.
Alıştıra alıştıra söyleyemediğin ayrılığın var bende,
Düşünürken unutamam, üzülürüm.

İçimde kalmış ama ulaşamadığım sevgin var bende,
Uzanırken dokunamam, üzülürüm.
Her baktığımda hatırlatan resimlerin var bende,
Bir sen yoksun bende, üzülürüm.

Like what you read? Give Bilinmeyen Şair a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.