İşte seni de yazdım.
İlham veren insan.
Varlığına minnettar olduğum.
İlham veren insan.
Yazılarıma hayat verdiği gibi bana da hayat vermeye çalışan çabalayan.
Ateş böceğinin geceye isyanı gibi mutsuzluğa ve olumsuzluğa karşı bir duruşu bir neşesi var. Az tanıdım çok sevdim. 
Özgür kız. Hiç kafeslenmemiş özgür kuş.
İyiki var. İyiki yer etti kalbimde.

Like what you read? Give Bilinmeyen Şair a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.