İnsanlar film gibidirler. Film afişleri gezer etrafta. Sokaktaki her insanın birer ismi var. Konuları var mesela. Kimisi dram kimisi aksiyon kimisi aşk… Biraz sohbet edersin onlarla fragmanlarını izlemiş olursun. Hayatına aldığın zaman birisini filmini izlemeye başlarsın aslında. Kimisi gizli mesajlar verir, kimisinin mesajı başından beri bellidir. Bazısı bunaltır seni daha başında bırakırsın izlemeyi, bazısı da yeşilçam filmleri gibidir yıllarca aynı keyifle izlersin.

Çok fazla film var dünyada. Vizyonda ve seyirci bekleyen..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.