Sen hiç ellerini uzatmadan göğe uzanabilir misin?

Hiç ıslanmadan denizlere kulaç atabilir misin?

Tek kelime etmeden konuşabilir misin?

Peki ya dokunmadan sevebilir misin?

Ağzından çıkacak her kelimeyi sabırsızlıkla beklemek, gülüşüne hasret kalmak, ağladığında dünyaları yakacak gücü içinde hissetmek nedir bilir misin?

Onla ya da onsuz, onu sevmeyi başardım ben. Belki de sevdiğimi hissettirdim. Haberi var ama çaresizim belki de. Yersiz bir sevgi gibi gelebilir ama kalbimde yer etti sanırım. Sorular sordum kendi kendime, her hatırıma geldiğinde. Sanırım ben bu sınavdan kaldım. Sevemez oldum çiçeği, böceği, güneşi. Zor sevmeyin, sevmezse üzülürsünüz.

Like what you read? Give Bilinmeyen Şair a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.