Ve sırlar insanları sevgiden daha iyi bir arada tutarmış. 
Daha sıkı tutunurlar birbirlerinin açıklarını bilen insanlar.
Beraber bir bütün olur tüm yarım kalmış insanlar.

Hayatın yenemediği insanlar var. Güçlüler çünkü açıklarını ve zayıflıklarını bilirler. Öyle ki artık kendilerini değil başka insanları düşünecek kadar üstüne gitmişlerdir hayatın. Huzur isterler. Sessizliğin içinde ararlar bunu. Işıkları yoktur. İhtiyaçları da yoktur hem.

Yanlızlığın yenemediği insanlar var. Onlar yanlızlıklarıyla güçlüler. Güçlüler çünkü zaten en kötüsüne alıştırmışlardır kendilerini. İnsanları kaybetmekten korkarlar, korktukları başlarına gelir. O yolda hep yalnız yürüyeceklerdir. Bilerek yaşarlar, hayatlarında başkalarına yer vermeyecek kadar yüreklidirler çünkü her gelen insan aynı zamanda giden insan olacaktır. Her giden de bir yara bırakır üstelik. Buna tahammülleri yoktur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.