تن برای بیلبوردها: کدام یک برای به یاد ماندنی تبلیغات بهترین هستند؟

در مورد ساخت هیئت مدیره شما چنین تفکرات بی شماری وجود دارد. برای شروع، باید نوع بولتن مورد نیاز خود را انتخاب کنید. انتخاب های استاتیک شما اغلب ارزان تر هستند. تبلیغات در جاده فیروزکوه با این حال، هنگامی که مطرح می شود، این انتخاب های متمرکز بر وینیل قابل تغییر نیستند. بنابراین چرا آنها را استاتیک می نامند. برای رفع این مشکل، به کامپیوتری شدن بروید.

انتخاب های رایانه ای می توانند هزینه بیشتری داشته باشند، با این حال راحتی آنها را قطعا توجیه می کند. شما مجاز هستید آنها را در هر نقطه ای که نیاز دارید تغییر دهید. تبلیغات ممکن است لازم باشد این موارد را با افراد تبلیغاتی مختلف به اشتراک بگذارید، اما تاثیر کمی بر برداشت‌ها دارد. بنابراین فرض کنید به این نتیجه رسیده اید که باید با کدام یک بروید. پرسش فوق‌العاده زیر این است که چه چیزی باید در برنامه شما نقش داشته باشد. مجری تبلیغات محیطی در جاده فیروزکوه

انتخاب سایه هایی که برای شما مناسب است

همانطور که بیل در بالا توضیح داد، کنتراست کلیدی در یک تابلو است. واقعاً واضح است که چرا این وضعیت وجود دارد. اگر از تعداد زیادی سایه کم نور استفاده کنید، تشخیص تکراری برای افراد واقعاً چالش برانگیز خواهد بود.

آهنگ هایی که استفاده می کنید نیز می توانند ماهیت تخته شما را توصیه کنند. “به عنوان مثال، [به] یک پایه تیره با تکراری زرد فکر کنید.” این در واقع کنتراست را در نظر می گیرد. با این حال، این علاوه بر این به عنوان مدرن در نظر گرفته نمی شود.

همه چیز را در نظر بگیرید، سعی کنید “یک پایه قرمز با کپی سفید… [یا] یک پایه سفید با تکراری قرمز، سفید و آبی. [حتی] سبز و سفید کم رنگ” تصمیمی قوی است. هر یک از اینها دارای تمایز قابل توجهی هستند و به طور گسترده ای متمایز خواهند شد. اجاره بیلبورد تبلیغاتی در محور فیروزکوه

انتخاب رسانه های بی دردسر در فضای باز

Easy Outdoor Media یک مبتکر در تبلیغات خارج از خانه است. تجربه ما سی سال از ارائه بهترین تابلوهای کلاس به مشتریان را به یاد می آورد. ما می توانیم با هر تبلیغی در ایالات متحده ارتباط برقرار کنیم. هر آنچه که نیازهای رسانه خارجی شما باشد، ما می توانیم متعهد شویم. تبلیغات

در صورتی که آماده انجام مراحل زیر هستید، به صفحه تماس ما بروید. سرعت واکنش ما عالی است. ما شما را راه اندازی می کنیم و همه چیز را در یک چشم به هم زدن آماده می کنیم!

رونوشت بستن:

جیسون سیروتین:

هی، من جیسون سیروتین هستم، و امروز با بیل هابز صحبت می‌کنم، که مالک و مالک، رئیس نظارت بر همه‌چیز، «Efortless Outdoor Media» است، که یک سازمان تبلیغاتی رسانه‌ای بیرونی است. چه سایه‌هایی روی اعلان‌ها بهتر عمل می‌کنند؟

بیل هابز:

این یک تحقیق باور نکردنی است. بنابراین سایه هایی که عملکرد قابل تحسینی دارند چیزی هستند که بار زیادی از تمایز دارند. بنابراین، به عنوان مثال، شما ترجیح می‌دهید پایه‌ای تیره با رنگ‌های کسل‌کننده سبز نداشته باشید. این به نظر نمی رسد، اما اگر از چیزی استفاده کنید، به عنوان مثال، فونداسیون تیره با رنگ تکراری زرد، پرانرژی ترین سایه های پرانرژی است که زمان شما را قرض می کند. با وجود این، این در واقع یک خط مقدم نیست… اگر قصد دارید جواهرات یا هر چیز دیگری بفروشید، بیشتر شبیه به یک طبقه پایین تر است… چیزی مانند پول برای طلا.

جیسون سیروتین: بیلبورد تبلیغاتی در در جاده فیروزکوه

پول برای طلا

بیل هابز:

قطعا. ما طلا می خریم، چیزی شبیه به آن. با این حال، هر چیزی مانند یک پایه قرمز با تکراری سفید یا یک پایه سفید با تکراری قرمز و آبی و سفید، سبز کم رنگ و سفید، تبلیغات هر چیزی که دارای بار زیادی از تمایز باشد. مانند لوگوی وندی یک پایه قرمز با رنگ تکراری سفید است، مواردی از این دست، و هر چیزی که بار زیادی از تمایز داشته باشد بهترین لحن است. بنابراین سایه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن استفاده کنید، با این حال باید تمایز زیادی که می‌توان بین فونداسیون و نوعی که استفاده می‌کنید، داشته باشید.

منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%da%a9%d9%88%d9%87/

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store