SẴN SÀNG CUNG ỨNG KỊP THỜI CHO KHÁCH HÀNG CÁC LOẠI BÌNH KHÍ NÉN

- Bình chứa khí được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN 6153–6154 : 1996 ) và tiêu chuẩn ASME

- Kiểu dáng Bình : đứng

- Màu sơn : xanh dương , vàng kem

- Vật liệu chế tạo : CT3 / SS 400

- Bình được hàn tự động và siêu âm 100 % đường hàn .

- Đầy đủ phụ kiện kèm theo Bình ( van , đồng hồ ,…..)

- Đầy đủ hồ sơ thiết bị áp lực phục vụ cho khách hàng đăng kiểm để sử dụng.

- Áp suất thiết kế của Bình : 10 KG / cm2

- Dung tích chứa của Bình : từ 0,5 M3 đến 10 M3

BÌNH KHÍ NÉN 0,5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 1 M3
BÌNH KHÍ NÉN 1,5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 2 M3
BÌNH KHÍ NÉN 3 M3
BÌNH KHÍ NÉN 4 M3
BÌNH KHÍ NÉN 5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 6 M3
BÌNH KHÍ NÉN 7 M3
BÌNH KHÍ NÉN 9 M3
BÌNH KHÍ NÉN 8 M3
BÌNH KHÍ NÉN 10 M3

CÁC LOẠI BÌNH KHÍ NÉN THEO NHU CẦU RIÊNG CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG VỚI ĐƠN GIÁ HỢP LÝ

- Bình được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN 6153–6154 : 1996 ) và tiêu chuẩn ASME

- Kiểu dáng Bình : đứng hoặc nằm

- Màu sơn : theo yêu cầu khách hàng hoặc đánh bóng bên ngoài ( bình làm vật liệu INOX)

- Vật liệu chế tạo : CT3 / SS 400 hoặc thép không rỉ ( INOX )

- Bình được hàn tự động và siêu âm 100 % đường hàn .

- Đầy đủ phụ kiện kèm theo Bình ( van , đồng hồ ,…..)

- Đầy đủ hồ sơ thiết bị áp lực phục vụ cho khách hàng đăng kiểm để sử dụng.

- Áp suất thiết kế của Bình : theo yêu cầu của khách hàng , tối đa 40 Bar

  • Dung tích chứa của Bình : theo yêu cầu của khách hàng , từ 200 Lít đến 25 M3

Xem ngay gia binh chua khi nen để biết thêm chi tiết.