หาของดีได้ ถ้าใช้ keyword : Awesome

ถ้าใครมีนิสัยชอบลอง tools หรือ library สักตัวนึง บางคนอาจจะเริ่มต้นด้วย google เพื่อค้นหา tools ประเภทนั้นๆ มาใช้ แต่ที่ github มีคนพยายามรวมรวมเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นที่นิยม แล้วจัดหมวดหมู่เอาไว้

และขอแนะนำให้รู้จัก Awesome ที่นำโดยหัวหน้าหมู่ https://github.com/sindresorhus/awesome

เข้าไปเลือก Platform หรือ framework ที่สนใจกันได้

ตัวอย่าง

Tips!

ลองใช้ keyword: awesome ในการค้นหาก็ได้ อย่างเช่นต้องการจะหา Test Automation สักตัวนึง แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็ลอง “awesome test automation” บน google ก็จะพบกับสิ่งที่เราต้องการได้