Birim Board Eps

BirimBoard EPS (Expanded Polistren)

BirimBoard EPS (Expanded Polistren Köpük) Peholden elde edilen termoplastik kapalı gözenekli yalıtım malzemesidir.

Metal Kiremit ile aynı formda üretildiğinden;

- Çatı üzerinde rahatça yürünebilir

- Yağmur ve dolu sesini engeller

- Çatıları izolasyonu sağlar.

BirimBoard Teknik Özellikler

Net kaplama Ölçüsü 125x33Net Kaplama Alanı0.40 m2Yoğunluk 20 kg/m3Isı İletkenliği (W/m2 K)0.034 (20 DansiteBasınç Dayanımı (Kg/cm2 )1/4Yanıcılık B1 sınıfı (zor alev alıcı)Su Buharı Geçirgenliği (Gr/m2 d)35

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.