Sisteminizde bulunan MSSQL veritabanlarının disk kullanım durumlarına yönelik yapacağınız kontroller için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

CREATE TABLE #FileSize
(dbName NVARCHAR(128),
FileName NVARCHAR(128),
type_desc NVARCHAR(128),
CurrentSizeMB DECIMAL(10,2),
FreeSpaceMB DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO #FileSize(dbName, FileName, type_desc, CurrentSizeMB, FreeSpaceMB)
exec sp_msforeachdb
‘use [?];
SELECT DB_NAME() AS DbName,
name AS FileName,
type_desc…

Sizinde SQL Management Studio ile çalışırken tablar arası geçişte ekranınız refresh olmuyorsa sizinle aynı problemi paylaşıyoruz demektir.

Bunun çözümü için şu adreste yer alan adımları izlemek yeterli oluyor.

TOOLS -> OPTIONS -> ENVIRONMENT -> GENERAL

Then untick the following 2 checkboxes:
Automatically adjust visual experience based on client performance
Use…

50 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığının ortaya çıkması ardından kişisel verileri korumak çok daha önem kazandı. İşte kişisel verileri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak güvenli tutmaya yönelik 7 basit ve etkili ip ucu.

Verileri yedeklemek

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilir…

Php ile programlama yapıyorsanız muhakkak bir gün veritabanına kayıt ve veritabanından kayıt listeleme işlemini yapmanız gerekecektir. Aşağıda kayıt listelemede kullanabileceğiniz iki yöntem yer almaktadır. Sorularınız için yorum yazabilirsiniz.

1. YÖNTEM

<?php //php bloğu başlıyor

$con = mysql_connect(Veritabani Adresi,Kullanıcı Adı ,Kullanıcı Şifresi); //Mysql Bağlantı Bilgileri

if (!$con) // Bağlantı bilgileri Kontrolu
{
die(‘Bağlantı…

Merhaba arkadaşlar. Bu benim İlk (siftah) Makalem. Bugün sizinle çalıştırma (Runtime) anında nesne oluşturma işlemine bakacağız. Boş bir proje açınız. Formu açınız ve kontrol eklemeyiniz. F5 tuşuna basınız Form boş çıkmalı. Sonra aşağıdaki adımlara geçiniz.

Ekranda dizayn esnasında olmayan button için Form Load olayına kod eklenmesi gerekiyor. Aşağıdaki kodun eklenmesi yeterli.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Formun açıldığı anda çalışacak bölüm
Button btnEkle =…

Bazı işlemler, birbirlerine olan bağımlılıkları yüzünden, tek bir işlem gibi yapılmalıdır. Eğer işlemlerden birisi yapılamayacaksa, bütün işlem bloğu iptal edilmelidir.

Örneğin web’den satış yapan bir site var diyelim. Bir sipariş alındığında, müşteri hesabına borç yazılmalı, ürün stoktan düşülmeli, paketleme/kargo servisine nakliye emri verilmeli…

Bu işlem bloğu yarıda kalırsa, sorunlu durumlar…

Geçenlerde bir mail aldım. Maili yazan arkadaş bir yazılım şirketinde programcı olarak görev yaptığını fakat şirket içerisinde yükselemediğini söylüyordu. Yanlış anlaşılmasın, arkadaşımız yönetici olma amacında değil, sadece yazılım geliştirme projelerinde daha yetki sahibi olmak istiyor. Malum Junior/Senior developer kademelerinin arasında sıkışan bir sürü kademe de mevcut. İşte bu kademelerin daha…

Bu makalemizde donanım programlama örneklerinde Port kontrolünü göreceğiz. Programlayacagımız portumuz ise Seri Port namı diğer RS232 standartı.
Seri Port en eski donanım iletişimlerindendir. Şu an yerini daha gelişmiş paralel veri seri iletim temelli iletişim uygulamalarına bırakmıştır.

Seri Porttan iletişim diğer iletişim arabirimlerine göre oldukça ilkel kalmaktadır. Şuan için Dizüstü bilgisayarlarda…

Bazı durumlarda programınızın birden fazla çalışmamasını istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşınca bu iş için C# cephesinde özel kod araştırmasına başladım, ancak bir sonuca ulaşamadım. Bunun için kendim bir çözüm aramaya başladım. Mini bir görev yöneticisi (taskbar) ile istediğim sonuca ulaşabilirdim. Başka yöntem veya bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Program taskbarda ” deneme1234…

Birol Topuz

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store