Veritabanı Dosya Boyutu ve Boş Alan Durumu

Sisteminizde bulunan MSSQL veritabanlarının disk kullanım durumlarına yönelik yapacağınız kontroller için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

CREATE TABLE #FileSize
(dbName NVARCHAR(128),
FileName NVARCHAR(128),
type_desc NVARCHAR(128),
CurrentSizeMB DECIMAL(10,2),
FreeSpaceMB DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO #FileSize(dbName, FileName, type_desc, CurrentSizeMB, FreeSpaceMB)
exec sp_msforeachdb
‘use [?];
SELECT DB_NAME() AS DbName,
name AS FileName,
type_desc,
size/128.0 AS CurrentSizeMB,
size/128.0 — CAST(FILEPROPERTY(name, ‘’SpaceUsed’’) AS INT)/128.0 AS FreeSpaceMB
FROM sys.database_files
WHERE type IN (0,1);’;

SELECT *
FROM #FileSize
WHERE dbName NOT IN (‘distribution’, ‘master’, ‘model’, ‘msdb’) -- AND FreeSpaceMB > 500
order by FreeSpaceMB desc;
DROP TABLE #FileSize;
Alıntıdır: sqlshack.com

DROP TABLE #FileSize;

Alıntıdır: sqlshack.com

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!