Hutsik dauden igerilekuak

Pripyat. Seguru denok ikusi ditugula argazkiak. Orain dela hamarkada batzuk bizitzaz betetako hiria gaur egun zeharo abandonatua. Erortzear dauden eraikinak, presaz eta korrika atzean hutsitako erropak eta jostailuak… Baina nire atentzioa beti argazki berak erakarri du: Pripyateko igerilekua.

Astebururo seme-alabekin igerilekura joan beharrak nire buruan igerilekua/zarata/bizitza erlazioa sortu du. Horregatik agian sortzen dit egonezina hutsik eta abandonatuta dagoen igerilekuaren argazkiak.

Lehen zarata zegoen lekuan orain isiltasuna da nagusi; lehen bizitzaren erdigune zena orain turista morbosoentzako amu exotiko bilakatu da. Horrek nerbioso jartzen nau eta uste dut guztiak azalpen (erdi) lojiko bat daukala.

Izan ere, komunikabideen erredakzioekin antzeko zerbait gertatu da. Kazetari lanetan hasi nintzenean erredakzioetan zarata (eta tabako-kea) zen nagusi. Beti gogoratuko dut egunkari bateko zuzendariaren esaldia: “lehen astea egoitza zentralean egin dezatela lan bekadunek. Telefono eta aldarri artean idazten ikas dezatela”.

Azken urteetan erredakzioetan tabako-kea desagertu da (eskerrak) eta (zoritxarrez) zarata gutxiago dago. Hori ez da ona.

Pripyaten igerileku hutsak dituzte; guk hutsik dauden erredakzioak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.