5 saker som händer när din e-handel skalar

Första miljonen i försäljning är magisk för alla bolag. Det är ett tydligt tecken på att det finns en efterfrågan. Att skala upp det till 30–50 miljoner i omsättning på ett par år är absolut möjligt och det handlar mest om att trycka mer marknadsföring och fortsätta göra det man gör fast lite bättre. Beroende på i vilken bransch du är blir det markant svårare efter 50–200 miljoner i omsättning. (Notera: Omsättning).

1. Mer personal behövs och 1+1 är inte 2

I början är det lätt att köra allt ad hoc; alla har koll på läget och det är lätt att styra skutan med ett par snabba ord runt kaffemaskinen. När du växer måste du ta in mer folk som dels gör specialiserade uppgifter men också avlastar befintlig personal vilka är så stressade att de knappt hinner lära upp någon ny. 1+1 är inte 2 utan snarare 1,2 i produktivitet. Avdelningar formas och därmed bolagspolitik.

2. Marknadsföring blir mycket dyrare

All marknadsekonomi säger att ju mer man köper desto billigare blir det. I marknadsföring är det tvärtom. När du mättat den första gruppen av kunder som det är lätt att sälja till är det dags att vända sig mot de som är lite mer svårflörtade. Det kostar mer i kundanskaffningskostnad än tidigare. Dessutom vill du öka återkommande kunder och bör ge dig in i varumärkesbyggande marknadsföring. Det kostar också.

3. Tillväxt adderar komplexitet till din affär

För att nå ut till en bredare kundgrupp måste du antingen bredda sortimentet eller gå in i nya marknader. Oavsett vad så adderar det ofta komplexitet till din affär. Nya leveranssätt, packrutiner, produktklassificeringar m.m. Komplexitet kostar tid och energi, men kan bli en viktig konkurrensfördel.

4. Fler externa ögon på dig

När du är en seriös spelare har du många fler ögon på dig och de förlåter inte misstag. Journalister, Investerare och Myndigheter sätter reella krav på dig och din affär som tar tid och energi att klara av.

5. Framgång drar fler som slösar bort din tid

Det blir allt viktigare att du lär dig säga nej för att hålla kursen. Du blir bomarderad av leverantörer, konsulter och andra som vill nätverka bara för att du är framgångsrik och de vill ha en del av pajen.

Nu vet du vad som kommer. Hur ska du hantera det?

###

Denna post är nummer 12 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.