AMA! Vad vill ni veta om Sveriges största e-handelskoncern?

Hej alla läsare. Det är verkligen superkul att se hur många som följer vår sajtresa och mina reflektioner om e-handel. Tack också för alla varma ord och pepp på mail och Twitter!

Nu tänkte jag prova något annorlunda för att ge tillbaka. Eftersom jag sitter i Sveriges största e-handelskoncern Qliro Group finns det en hel del smarta personer här som jag kan fråga om deras grymma resor inom e-handel.

Så. ASK ME ANYTHING om e-handel! Kan jag inte svara själv ska jag leta rätt på bra folk som kan svara. Jag tar frågor hela fredagen idag och postar ett inlägg med frågor och svar nästa vecka. Skriv

Lite brasklappar för denna AMA dock

  • Jag kan inte svara på frågor som kan vara s.k. kurspåverkande för Qliro Groups aktie.
  • Jag kan inte fixa rabatt på grejer.
  • Jag har ingen aning om vad ”felkod 14" betyder på din diskmaskin.

Go!

###

Denna post är nummer 35 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.