En sak som Amazon gör jäkligt bra

Vad är det värsta som en e-handlare vet? Att tappa en kund. Det finns en sak som Amazon gör riktigt bra med sina produktsidor. Säg att du kollat runt efter lite saker och sedan landat på en bok som är lite intresserad av. Så här bryter Amazon ner produktsidorna:

 • Produktens namn, bild (inkl bildzoom), pris och lagerstatus
 • Produktbeskrivning med primära säljargument
 • Information om att det finns begagnade varor av denna typ för lägre pris
 • Information att denna produkt ingår i en kampanj
 • Den här produkten köptes även med dessa andra produkter och i dessa paket
 • Personer som är intresserade av denna produkt är också intresserade av dessa
 • Sponsrade produkter från Marketplace som är relaterade till denna produkt
 • Med detaljerad produktbeskrivning och teknisk data
 • Vanliga frågor och svar
 • Kundrecensioner
 • Andra produkter som du nyligen tittat på
 • Andra förslag på produkter baserat på sin surfhistoria på Amazon.

Det viktiga här är att fokus först ligger på produkten du är ute efter och ju längre ner du scrollar, desto mer tolkar Amazon det som att du inte riktigt hittat rätt och kommer med förslag på andra alternativ. Sen försöker de övertyga dig igen om att du hittat rätt, samt slutligen tillbaka till saker som du kanske funderat på förut.

Jag skulle gissa att de A/B-testar vilka rekommendationer som fungerar bäst och i vilken ordning på olika kunder och produktkategorier.

###

Denna post är nummer 41 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.