Meet the team!

Här är gänget som ska revolutionera e-handeln i Sverige! Teamet är den hemliga såsen i ett bra webbprojekt. Rätt roller, kultur och kompetensmix gör hela skillnaden.

Majoriteten av utvecklarna på Tretti är s.k. Full stack; att de klarar av all typ av kodning, men de är tyngst på serversidan. För att väga upp det har vi tagit in Tobias som konsult, en riktig rockstar på UX och frontendkodning, samt extremt begåvad pianist. För att hitta rätt känsla i grafisk profil och varumärke har vi vår talang och grafiska designer Maria. Vår marknadschef Filip ser till att vi tänker på allt kring varumärke, helhet och web sales. Slutligen är det jag med projektansvar. Det är tydligt att behöver vi hitta fler tjejer!

Utöver detta har vi ett antal stakeholders från olika delar av bolaget som hjälper oss med krav och idéer. Jag återkommer med hur processen ser ut för det.

Trettis plattform är byggd från grunden i Ruby on Rails, ett programmeringsspråk som var superhett under web 2.0-eran i mitten av 2000-talet och nu har mognat till ett riktigt kraftfullt språk för webbutveckling. Det Rails-community som frodas är ofta vassa programmerare men svåra att hitta kan jag lova! För den nya sajten möter vi upp Rails på servern med både renderad HTML och AngularJS vilket ger oss den flexibilitet i utvecklingen som vi behöver för att bygga nästa generations e-handel.

När Tretti lanserades var det en nytänkande sajt som satte standard för e-handelsidor i Sverige och vann priser för innovation. Teamet på bilden ovan kommer göra att vi börjar vinna den typen av priser igen.

###

Denna post är nummer 3 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt.

Like what you read? Give Björn Fant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.