Om jag skulle starta en ny e-handel idag

Jag fick en fråga förra veckan “Om du skulle starta en ny e-handel idag, vad skulle du göra annorlunda?”. Den fick mig givetvis att fundera, för visst är det annorlunda att förvalta och utveckla en e-handelslösning som omsätter över 750 miljoner kr (2015), jämfört med att starta från scratch. Tretti har en snabb och stabil plattform och det finns många lärdomar som jag gärna skulle ta med till en ny satsning, så istället för annorlunda kommer här lite strategiska lärdomar. Hoppas det kan hjälpa någon tidig entreprenör där ute.

Fört det första skulle jag redan från dag 1 satsa på att bygga en e-handelsplattform som klarar att skala upp till hundratals miljoner i omsättning. Det innebär inte att jag som första steg skulle investera i servrar och system som pallar trycket av tusentals samtidiga besökare. Istället skulle det vara en modulär plattform som kan skala med antalet besökare. Stabila APIer för i stort sett allt: order, shipping, payments m.m. Jag lägger ingen värdering i om man bygger detta helt själv eller börjar med en etablerad e-handelsplattform.

För det andra så måste orderflödet ska vara helt frikopplat från butiksfronten. Kunder köper produkter. De plockas och skeppas. Kunden betalar. Detta måste kunna ske i vilken front som helst; en egen sajt, en marknadsplats som CDON marketplace eller Fyndiq, eller varför inte i en butik. Alla typer av frontar måste kunna pluggas in i grundflödet. Grundarna bakom NA-KD skapar ju exempelvis ett handlarkollektiv där hundratals sajter frontar produkter som sedan skeppas av NA-KD. Jag pratade om att gå bortom sin domän i en tidigare post. Det är vad NA-KD gör.

För det tredje: automatisera. Alla processer där allt är ok ska bara rassla igenom. Fokus bör ligga på att lösa de mer komplicerade kundfallen och erbjuda högklassig service.

Mitt fjärde råd är mer av en dröm: att bygga in A/B-testning som en grundfundament i affären. Testa färger, placering, produkttexter, kategorisering, sökalgoritmer. Allt bör vara optimerat efter målgruppen.

Detta är generella utmaningar som väntar en e-handlare som växer och vi har inte alltid tagit de lättaste vägarna för att nå dit vi är idag. Men grundflödet är frikopplat och systemet håller uppenbarligen för omsättningen. Vi automatiserar även mer och mer för varje dag. Det enda man aldrig kan få nog av är mer A/B-testning på Tretti (eller var som helst). Jag hoppas kunna ge lite lärdomar från de tester vi kör på nya sajten sen.

###

Denna post är nummer 43 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

Like what you read? Give Björn Fant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.