Slut på ogenomtänkta kassalösningar för e-handel

Vad är en kassa eller checkout i e-handel egentligen? Metaforen kommer från vanlig butikshandel som platsen där man tar betalt av kunden efter att hon har shoppat klart. Kassan har med det blivit ett stolpigt formulär där man bara försöker stänga affären så fort som möjligt.

Det är inget fel med att vi att kunden ska stänga affären men samtidigt är kassan det mest värdefulla ögonblicket som får med kunden. Köpsuget är på topp, vi vet vilka produkter och varumärken hon lagt i varukorgen och om det är en återkommande kund eller inte. Här kan vi göra mer än bara be om pengar.

Mathem och Apotea är duktiga på att pusha för både erbjudanden och relaterade produkter i sin checkout. Denna typ av uppsell är viktigare för bolag som jobbar med låga ordervärden. Ju mer vi e-handlare kan maximera varje ordervärde med högmarginalprodukter desto bättre eftersom logistiken äter upp en stor del av marginalen.

Checkouten är en utmärkt att göra en ny analys av vad kunden har i korgen och vem kunden är. Det borde exempelvis vara enkelt för Zalando att pusha för tre extra plagg i exakt min storlek med samma varumärken som jag redan har i korgen. Idag går de halva vägen och pushar för andra köpte också och komplettera looken med.

Vad finns det mer för sätt att optimera kassan? Tipsa gärna så kanske vi kan få med det till Trettis sajt.

###

Denna post är nummer 38 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

Like what you read? Give Björn Fant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.