Våga ta bort eller betala räntan

”Om du får lägga till en sak på sajten vad skulle det vara?” Vem som helst kan svara på det i din organisation. Men motsatsen kan vara minst lika viktig: ”Vad är en sak som vi kan ta bort på sajten?”. Den är tuffare att svara på och möts ofta av argumentet ”Vi vet inte hur det påverkar försäljningen!”. Förmågan att lägga till är mänsklig. Att bygga är framgång och att skära bort är ett kliv bakåt. Det är få som förstår och fokuserar på förändringen i sig som en framgång.

Jag var inne på trovärdigheten i ett tidigare inlägg; att bygga upp en sajt och ett varumärke är en ständig kamp för trovärdighet, men när man är en etablerad aktör är det andra mål som gäller. En sajt är en levande produkt. Det som funkar idag kanske inte funkar imorgon. Det vi bygger idag kan vi behöva slänga imorgon. Att ha ett system som är lätt att sköta och anpassa är superviktigt för att kunna springa snabbt.

I IT-världen pratar vi om ”teknisk skuld”, att bygga en koloss till system som är svår att ändra, svår att ta bort och svår att arbeta med. Alla system har teknisk skuld i större eller mindre omfattning men det är förmågan att hantera det som skiljer de snabba från de långsamma. Det är ok att bygga på med lite teknisk skuld under ett prototyparbete där man vill testa en ide, men var medveten om att ju mer du måste ändra i systemet innan du hittar rätt, desto mer teknisk skuld behöver du lägga tid på att korrigera sen.

Teknisk skuld uppstår även i sajter som vår där vi lägger till nya features, säljargument, content partners m.m. Ett system är som ett hem. Det är lätt att lägga till prylar men du glömmer lätt att du måste ta hand om dem, se till att de inte ligger i vägen för andra prylar och städa någon gång ibland för att det är rörigt. Värst är det med prylarna man inte kommer ihåg varför man skaffade eller vad de används till. Teknisk skuld är just en skuld. Antingen betalar man ränta eller så amorterar man med jämna mellanrum.

Ju mindre komplext ett system är desto lättare är det att springa snabbt.

###

Denna post är nummer 23 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Björn Fant’s story.