Vad e-handlare kan lära sig från spelutvecklare

Björn Fant
Mar 31, 2016 · 3 min read

Shopping är ett spel. Det är samma drivkrafter som gör att vi vill klara en nivå till på candy crush eller fixa diamantsvärdet i Minecraft. Genom att titta på kunden som en spelare öppnar sig nya möjligheter för en handlare. Hur kan vi hjälpa kunden att komma till nästa nivå?

5 kraftfulla spelkonstruktioner

1 Samlandet

Hockeykort eller linked in-kontakter, det är samma beteende. Samlandet är en del av vår natur och ju mer vi samlar, desto stoltare blir vi över samlingen. I spel samlar vi vapen, rustningar och trolldrycker. För shoppare är det favoritplagg, kollektioner eller reafynd. Jakten på det sällsynta och oväntade bra erbjudandet är vad som gör att vi blir beroende av samlandet.

2 Poäng

Kundlojalitetsprogram har nyttjat detta i åratal men inte på samma smarta sätt som speldesigners. Många fokuserar på ”poäng när du handlar”. Det beror på att det varit den enda punkten där vi haft en digital mötespunkt för kunden och den traditionella butiken. Idag kan du belöna kunden för allt möjligt! Varför inte ge kunden poäng för sånt som tar dem längre ner i säljtratten? Sökningar, produktjämförelser, varukorgsaktivitet är alla handlingar som kan belönas. Även sociala interaktioner är viktiga att premiera. Du behöver inte ge bort pengar eller rabatt för att kunderna samlar poäng i steg ett. Kanske förtjänar de en gåva först när de besökt din sajt 5 gånger. Poäng kan också leda till nivåer som leder till ännu mer värde. Var beredd på att mäta mycket. Spelutvecklare som Supercell (Clash of clans) har heltidsanställda som bara optimerar belöning vs aktivitet för att få spelaren att vara kvar så länge som möjligt och spendera pengar.

3 Feedback

Något händer baserat på vad kunden gör och dess framgångar. Du kan göra något så enkelt som att gratulera kunden till ett bra köp. Du kan också ge feedback till kunden som påverkar deras beslut och engagemang i ditt varumärke. Ett mail med ”45 andra personer funderar på att köpa tröjan du köpte. Kan du betygsätta den så blir det lättare för dem att bestämma sig?” Ebay är duktig på att notifiera sina handlare när de fått betyg av sina kunder. Det driver mycket av handlarnas engagemang.

4 Community

Att skapa ett community för dina kunder kan hjälpa varumärket. Bra exempel är Nelly som ber sina användare tagga kundbilder med deras kläder på Instagram med #nellyholic. Andra typer av communities kan vara att köpa och sälja begagnade varor eller att kunna ge bort presenter till vänner eller andra kunder. Skickliga speltillverkare som Mojang (Minecraft) släpper tidiga produktnyheter till ett dedikerat community. De testar och kommer med feedback vilket höjer kvalitén på den slutgiltiga releasen.

5 Personlig anpassning

Du spelar längre i ett spel om du till viss del fått bygga din karaktär själv genom att välja typ av spelare, kläder m.m. På samma sätt skulle du som kund bli mer lojal om en e-butik var byggd av dig. Det låter kanske som en stor sak, men kan vara så litet som att du kan skapa en önskelista eller välja favoritkategorier och att de återkommer när du besöker sidan.

Speltillverkare är experter på att skapa lojala kundupplevelser. CDON har rekryterat Fredrik Rundqvist som ny CTO i höstas. Han kommer senast från Massive entertainment som producent över aktuella. ”tom clancy – the division”. Kanske får vi se lite med spelmekanismer på CDON i en nära framtid.

Mer bra läsning: https://www.slideshare.net/mobile/amyjokim/putting-the-fun-in-functiona

###

Denna post är nummer 28 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

Björn Fant

Written by

Posting on building teams, development AI, and e-commerce. Building commerce at https://hemmy.se.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade