Varför alla vill göra Marketing Automation men ingen fattar hur

The most interesting man in the world

Tänk dig en kund som kommer in på din sajt av en slump och hittar en kaffebryggare som hon är milt intresserade av. Hon är på väg att lämna sajten när en popup dyker upp. “Vill du ha vårt nyhetsbrev? Du får 10% rabatt på ditt första köp!”. Givetvis skriver hon upp sig.

En vecka senare besöker hon Facebook och får en annons för kaffebryggaren. Hon minns den och sitt erbjudande om 10%. Givetvis surfar hon in via annonsen, köper kaffebryggaren med 10% rabatt och är inne i kundsystemet.

Nu ligger hon i en stadig slinga av olika mail som triggas baserat på hennes handlingar. Första mailet gratulerar henne till det fantastisk köpet av kaffebryggare och frågar om hon vill prenumerera på kaffefilter . Givetvis vill hon det och vi har nu en återkommande summa pengar på 49 kr i månaden.

Efterföljande mail riktas automatiskt mot hennes smakpreferens som fångas upp av vad hon klickar på i de personliga nyhetsbrev som hon får varje vecka. Givetvis öppnar hon nästan vart enda ett av dem och köper något varje vecka som hon inte ens visste att hon behövde.

Ok, så här är det aldrig.

Att sätta upp ett marketing automation-flöde är extremt komplicerat. Det behöver en strategi med mätpunkter, flödesdiagram och en massa “ifs and buts”. Sen är det några saker till:

  1. Koordinera alla kommunikationskanaler som du och dina leverantörer använder för att kommunicera med kunden. Lista det i ett flöde. När kommunicerar ni med kunden för, under och efter ett köp.
  2. Skapa hypoteser kring vad du tror kunden vill ha, hur ofta och när. Du måste ha ett sätt att mäta din hypotes. Kunden köper en grill i Maj. vad betyder det? Hur kan vi hjälpa kunden resten av året? (ja, det räcker med ett år till en början)
  3. Du måste förstå kundens cykel. Hur ofta köper kunden?
  4. Segmentera kundgrupper. Ingen kund kommer få ett 100% personligt erbjudande. Det är för mycket jobb.
  5. Sätt en process för att skapa content till alla kanaler. Var beredd på att en del kommer kastas bort efter ett test, så översätt inte till alla marknader innan det flyger.

Sen kommer det svåra. Att koordinera alla plattformar som används för kundkommunikation. Det finns flera hundra på marknaden. En del är specifika: kundpopuper och rekommendationer på sajten eller exempelvis retargetingannonser och drip campaign email. Andra är bredare med segmentering och kommunikation i flera medier.

Det är sjukt svårt men om man sätter det går det att mångdubbla förtjänsten jämfört med vanliga nyhetsbrev eller annonser. Det kommer aldrig att bli perfekt och det är viktigt att jobba med segment som ger skala till satsningen, annars är det bortkastat. Sen är det viktigt att inse att detta är en process, inte ett projekt; planera-genomför-mät-agera.

Jag önskar att jag kunde berätta en framgångssaga om hur vi löst detta på Tretti, men ärligt talat så har vi inte nailat det ännu! Vi behöver en marketing manager som kan göra detta för oss och vi kommer bara att anställa en stjärna.

Vi har dock kommit så långt att vi vet vad vi inte vet. Det är med andra ord tydligt vilket hål vi måste fylla.

###

Denna post är nummer 19 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.

Like what you read? Give Björn Fant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.