Hold så kæft med “Udkantsdanmark“
Randahl Fink Isaksen
1348

Det er godt og skarpt meldt tilbage — fra udkants danmark.

Dog kun én rettelse trænger sig på — man kan ikke køre til Hamburg af velfungerende motorveje,, på et par timer, turen til Hamburg, og ikke at forglemme, hjem igen, kan idag sagtens tage 4 timer, og så er man kun i Padborg. Det skyldes kaotiske forhold i Europas største transitland, med omfattende, endeløse vejarbejder. Men ellers rigtig skarpt indlæg.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.