10 สิ่งที่หายไปจากปี 2010

Bkk Hopping
Jan 29 · 2 min read

สวัสดีปี 2020 รู้สึกกันมั้ยว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก เผลอแพ้พพเดียวจากปี 2010 กลายมาเป็นปี 2020 กันซะแล้ว และนี่คือ 10 สิ่งที่หายไป จากปี 2010 เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผ่านมาสิบปี มีอะไรที่หายไปบ้าง

1. โทรศัพท์แบบปุ่มกด

  • เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบจอสัมผัสเข้ามา โทรศัพท์แบบปุ่มกด ก็ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลา ตอนนี้อาจจะยังมีให้เห็นบ้าง แต่มันก็น้อยมากๆๆๆๆๆแล้วใช่ไหมล่ะครับ

2. HI5

  • ตั้งแต่มี Facebook Hi5 ก็หายไปจากชีวิตเราตลอดกาลเลย T_T แต่ถ้าอยากขุดอดีตขึ้นมาดู ลองไป Log In กันได้นะครับ อิอิ

3. MSN Messenger

  • แอพแชทยอดนิยมของเด็กยุค 90 ตอนนี้ได้หายไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ T_T

4. Windows XP

  • หายไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเช่นกับ สำหรับ Windows XP ระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดรุ่นนึงเท่าที่ Microsoft เคยมีมา

5. ร้านเช่าหนัง

  • ตั้งแต่เราได้รู้จักกับ YouTube NexFlix (และลิงค์เถื่อน+โหลดบิท อิอิ) ร้านเช่าหนัง ก็ค่อยๆหายยยยยยไปเลย

6. ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน

  • เช่นเดียวกันกับร้านเช่าหนัง ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ได้ถูกเว็บเถื่อนทำลายลงเป็นที่เรียบร้อย (น่าเศร้ามากๆ T_T)

7. เครื่องเล่น VDO / เครื่องเล่น VCD

  • ยังมีใครจำหน้าตามันได้มั้ยครับเนี่ย 55

8. เทปคาสเซ็ท

  • ยังจำสมัยที่เราใช้ดินสอกรอเพลงกันได้อยู่มั้ยครับ 55

9. นิตยสารดังๆ

  • FHM StarSoccer และนิตยสารอื่นๆอีกมากมาย ตอนนี้ได้หายไปหมดแล้นนนนนน

10. การเหยียด

  • จากที่เมื่อก่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเรียกคนอื่นว่า ไอ่อ้วน ไอ่เตี้ย ไอ่ดำ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว การเหยียดไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมอีกต่อไปแล้ว และผมก็หวังว่า การเหยียดต่างๆ จะหายไปตลอดกาล

สวัสดี 2010

Aj. MM

#AjMM #DMkt #SBS #SPU

Bkk Hopping

Written by

I’m a Bkk Bloger

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade